Aangepaste bezoekregeling vanaf donderdag 9 december

Bezoek algemeen: patiënten kunnen vanaf de dag van opname één vaste bezoeker per dag ontvangen tussen 15u en 20u.

Materniteit: enkel de partner is toegelaten.

Pediatrie: mama en/of papa worden toegelaten.

IZA: Voor niet covid patiënten: 2x dag 30 minuten bezoek van een vaste persoon tijdens de gebruikelijke bezoekuren.

Voor covid patiënten: geen bezoek, afwijkingen kunnen individueel toegestaan worden na overleg met de hoofdarts.

Isolatiekamers: geen bezoek toegelaten tenzij bij palliatieve patiënten. Afwijkingen kunnen individueel toegestaan worden na overleg met de hoofdarts.

De begeleidersregeling bij consultaties blijft ongewijzigd. Dat betekent één begeleider per patiënt. Op Pediatrie mogen beide ouders hun kind begeleiden.

De begeleidersregeling van en naar het internistisch en chirurgisch daghospitaal is als volgt: één begeleider. Bij kinderen jonger dan 18 jaar is één ouder toegestaan tijdens de daghospitalisatie.

Voor elke patiënt kan er worden afgeweken van de bezoekregeling; deze is afhankelijk van de medische situatie van de patiënt.

Het bezoek blijft op de kamer van de patiënt.

Alle hygiënemaatregelen blijven uiteraard van kracht.

N.B.: Ook kinderen vanaf 6 jaar moeten een mondmasker dragen.

Covid symptomen?

In het ziekenhuis worden de nodige maatregelen getroffen om de zorg veilig te houden. Wie een afspraak heeft, kan deze gerust laten plaatsvinden. Wie coronasymptomen heeft, besmet is of in quarantaine is, vragen we om niet naar het ziekenhuis te komen. Wie een afspraak heeft, verwittigt best de afsprakendienst. Wie als bezoeker wilde komen, blijft thuis. Zo kunnen we samen ervoor zorgen dat ziekenhuizen een veilige omgeving blijven voor patiënten, bezoekers en medewerkers.