Aangepaste bezoekregeling vanaf maandag 14 maart 2022

Bezoek algemeen: patiënten kunnen vanaf de dag van opname tussen 15u en 20u twee bezoekers per dag ontvangen. De hygiënemaatregelen blijven van kracht.

Materniteit:
Partner (permanent)
Gezin en twee extra bezoekers tussen 15u en 20u

Pediatrie:
Ouders (permanent)
Gezin en twee extra bezoekers tussen 15u en 20u

IZA:
Voor niet-covid patiënten: 2x dag 30 minuten bezoek van twee personen tijdens de gebruikelijke bezoekuren.
Voor covid patiënten: geen bezoek, afwijkingen kunnen individueel toegestaan worden na overleg met de hoofdarts.

Isolatiekamers: geen bezoek toegelaten tenzij bij palliatieve patiënten. Afwijkingen kunnen individueel toegestaan worden na overleg met de hoofdarts.

Begeleidersregeling
Werking volgens dienstafspraken.

Voor elke patiënt kan er afgeweken worden van de bezoekregeling; deze is afhankelijk van de medische situatie van de patiënt.