Betonherstellingswerken in de Heldenstraat

In opdracht van het gemeentebestuur is een aannemer gestart met herstellingswerken aan het betonnen wegdek op een tiental locaties in de Jakob Smitslaan, Doornboomstraat en Heldenstraat.

Op de geselecteerde plaatsen worden slechte (delen van) betonplaten verwijderd en vervangen. Ook de voegvullingen worden hersteld. Na het vervangen van de gebarsten betondelen geldt nog een uithardingsperiode van één week. De werken worden in twee fases uitgevoerd zodat ter hoogte van de verschillende werfzones beurtelings verkeer over één rijstrook altijd mogelijk blijft. De volledige tijdsduur van alle herstellingen neemt één maand in beslag. Om de vlotte doorstroming te bevorderen, geldt op verschillende parkeerplaatsen tijdelijk een parkeerverbod. Dit wordt ter plaatse duidelijk aangegeven.

Meer info: dienst openbare werken, 014 33 08 19, openbarewerken@gemeentemol.be