Dag van de palliatieve zorg op 8 oktober

Op zaterdag 8 oktober is het Internationale Dag van de Palliatieve Zorg.
Om extra aandacht te vragen rond het levenseinde, zet de sector dit jaar de schouders onder het thema ‘Doodgewoon. Praten over leven en dood.’
Praten over het levenseinde is moeilijk voor vele mensen. Omdat het ongemakkelijk is en men het vaak niet durft aan te kaarten, willen we dit thema uit de taboesfeer halen.
Het is waardevol om over het levenseinde te praten, ongeacht leeftijd en gezondheidstoestand. Wanneer het thema bespreekbaar is, kan er voorzichtig stilgestaan worden bij hoe jij wil dat jouw levenseinde verloopt, welke zorg je wil en welke niet.
Alles rond het levenseinde kan je bespreken met je huisarts, behandelende arts, of een andere zorgverlener. Het kan ook heel zinvol zijn om je wens omtrent het levenseinde, te bespreken met mensen die dicht bij jou staan. Het kan hen op die manier helpen om op te treden als jouw vertegenwoordiger, indien jij zelf niet meer kan beslissen.
Meer informatie: http://www.dagvandepalliatievezorg.be