Dr. Ivo Jacobs benoemd tot gedelegeerd bestuurder

Als voorzitter en in naam van het bestuursorgaan delen we u met grote tevredenheid mee dat de CEO van het H. Hartziekenhuis Mol afgelopen maandag werd benoemd tot gedelegeerd bestuurder. Met deze titulatuur zal dr. Ivo Jacobs verder de operationele leiding van het ziekenhuis behartigen. Parallel aan deze beslissing wordt zijn huidige overeenkomst die voorzien was in duurtijd tot 2023, in addendum verlengd tot 2025.

Het is onze ervaring, professionele werking en evolutie, vaak in moeilijke omstandigheden, van de laatste jaren, die ons tot deze transparante besluitvorming heeft gebracht. Het bestuursorgaan heeft met deze benoeming de uitdrukkelijke bedoeling om de toekomst en continuïteit van onze werking te borgen en betekent hiermee naar de ganse organisatie en stakeholders haar blijk van vertrouwen. Ook extra muros wil het bestuursorgaan hiermee een belangrijke boodschap en meteen ook opdracht aan dr. Jacobs geven om op stevige basis samen met de andere bestuurders onze belangen binnen het Ziekenhuisnetwerk Kempen met zeer veel zorg te blijven behartigen.

Eddy Jennen
Voorzitter H. Hartziekenhuis Mol