H. Hartziekenhuis Mol gelooft en steunt de actie ‘Elke stap zet je samen!’

Wij geloven en steunen de actie ‘Elke stap zet je samen!’ van de vzw Patient Empowerment. Onze artsen en medewerkers vinden het belangrijk om de patiënt nauw te betrekken bij zijn zorgproces of zijn behandeling. Als patiënt moet je immers controle kunnen hebben over je behandeling en daar kijken wij op toe. Door samen te werken, verkrijgen we de beste zorg! #PatientEmpowerment #Elkestapzetjesamen www.patientempowerment.be