H. Hartziekenhuis Mol installeert als eerste regionaal ziekenhuis geïntegreerde, automatische toegangscontrole

Op donderdag 20 mei start het H. Hartziekenhuis Mol, als eerste ziekenhuis in de regio, met een geïntegreerde, automatische toegangscontrole voor patiënten en bezoekers. Midden maart werden de toegangspoortjes geïnstalleerd in de inkomhal. Nu gaan ze effectief in werking. Met de ingebouwde mondmaskerdetectie en temperatuurcheck kan men de toestroom van patiënten en bezoekers gecontroleerd en veilig laten verlopen. De rechtstreekse koppeling tussen de software van de poortjes en het patiënten-administratiesysteem van het ziekenhuis maakt het beheer snel en feilloos.

Wie in het ziekenhuis moet zijn, zal een geautomatiseerde toegangscontrole moeten doorlopen en dit kan enkel met een geldige toegangscode.

Voor patiënten, met maximum één begeleider, is die toegangscode eenvoudigweg hun patiënten klever die ze krijgen aan de kiosk of het onthaal. De rechtstreekse koppeling tussen de software van de toegangspoortjes en het patiënten-administratiesysteem biedt heel wat voordelen.

Fouten worden daarmee uitgesloten. Het systeem is snel en betrouwbaar en de geïntegreerde methode maakt dubbele registraties of voorafgaande QR codes overbodig.

Patiënten die meermaals per week naar het ziekenhuis komen, bijvoorbeeld voor de revalidatie of de dialyse afdeling, ontvangen bij de opstart van hun traject een code die geldig is tijdens hun behandeling.

Alle andere externen, zoals sollicitanten of vertegenwoordigers,…. krijgen via sms of e-mail een code. Deze code kan via gsm of afgeprint worden gescand; bij scanning gaan de poortjes automatisch open.

De huisartsen gebruiken hun badge om doorgang te krijgen.

Bezoek voor gehospitaliseerde patiënten is momenteel enkel toegestaan in uitzonderlijke situaties en na toestemming van de behandelende arts. Zolang deze regel van kracht is, blijft het ziekenhuis de bezoekerspassen hanteren. Uiteraard zal een soepelere bezoekersregeling in de toekomst mogelijk zijn en wordt de toegangscontrole hier dan op aangepast.

Personen die niet in het ziekenhuis moeten zijn, kunnen de poortjes niet passeren. Zij worden terug naar de uitgang verwezen.

Met deze nieuwe en unieke, geïntegreerde toegangscontrole in de inkomhal kan iedereen op een veilige en gecontroleerde manier het ziekenhuis binnengaan en kan er snel ingespeeld worden op wijzigende situaties.

Uiteraard blijven de maatregelen rond handen ontsmetten, het dragen van een mondmasker en afstand bewaren van kracht.

Om de omschakeling vlot te laten verlopen, zet het ziekenhuis in de beginfase begeleiders in om patiënten en bezoekers bij te staan waar nodig.