Kwaliteit gegarandeerd in ziekenhuislaboratoria Herentals – Turnhout – Mol (HeTuMo)

In juni werden de laboratoria van Herentals, Turnhout en Mol doorgelicht door externe auditoren van Sciensano. Er worden hoge eisen gesteld aan klinische laboratoria die analyses uitvoeren op bloed, urine, stoelgang en andere lichaamsvochten. Alle analyses in onze laboratoria gebeuren binnen een kwaliteits-systeem dat continu geëvalueerd wordt, met als uiteindelijk doel een betrouwbare laboratorium-diagnostiek en efficiënte dienstverlening aan onze aanvragers en patiënten. We verwachten het eindrapport eind deze zomer maar we willen toch al graag een tipje van de sluier (van deze audit) lichten….

In het klinisch laboratorium voeren klinisch biologen en laboranten onderzoeken uit op vraag van de artsen van het ziekenhuis en huisartsen. Met de resultaten van een onderzoek kan de arts een diagnose stellen of een behandelplan voor de patiënt opstellen. Waar nodig wordt er ook multidisciplinair samengewerkt, ook met andere labo’s. Zo werkt het labo van het H. Hartziekenhuis Mol sedert 1 januari 2021 nauw samen met het labo van AZ Turnhout en AZ Herentals (HeTuMo). Alle klinisch biologen zijn toegelaten in de drie ziekenhuizen. De planning is om in 2022 een volledige integratie te realiseren met één labo informatica systeem, één kwaliteitssysteem en centralisatie van het labo microbiologie. De integratie van de drie laboratoria (Mol, Herentals en Turnhout) laat zo toe om méér gespecialiseerde (labo) onderzoeken in eigen regio te kunnen uitvoeren. Een mooi voorbeeld daarvan zijn ongetwijfeld de (vele) coronatesten die in het heetst van de strijd in eigen regio konden worden uitgevoerd.

Het resultaat van de audit
De auditoren focusten tijdens deze controle vooral op de fusie van de laboratoria. Er is vooral veel lof over de manier waarop die integratie gebeurt. Daarnaast werden er een aantal werkpunten geformuleerd. Het gezamenlijk informaticasysteem en documentbeheerssysteem moet nog verder geïmplementeerd worden en de opvolging van klachten dient beter gedocumenteerd te worden.

“Het voorlopig eindresultaat van de audit bevestigt de kwaliteit en de betrouwbaarheid van de drie laboratoria van Herentals, Turnhout en Mol, zo stelt Apr. Biol. Peter Verbeeck, klinisch bioloog en medisch diensthoofd van het laboratorium H. Hartziekenhuis Mol. Die kwaliteit en betrouwbaarheid zijn van het grootste belang voor de gezondheid en veiligheid van onze patiënten, die op ons aangewezen zijn.”