Ziekenhuisnetwerk Kempen vzw

Het aantal opnames van coronapatiënten in de Kempense ziekenhuizen is de afgelopen dagen sterk gedaald. Daarom is het niet langer nodig om nieuwe coronapatiënten door te verwijzen naar ziekenhuizen buiten het Kempens netwerk.
Dankzij de daling van de coronacijfers kunnen de ziekenhuizen nu ook starten aan het wegwerken van de wachttijden die zijn ontstaan in de gewone zorg. Vooral op vlak van niet-dringende operaties is er een grote achterstand die ingehaald moet worden.

Omwille van de hoge corona-bezettingscijfers in de Kempense ziekenhuizen werd tijdens de kerstvakantie besloten om tijdelijk een opnamestop in te voeren voor nieuwe coronapatiënten. Deze beslissing werd genomen om te vermijden dat dringende zorg in het gedrang zou komen. Nieuwe coronapatiënten werden overgebracht naar ziekenhuizen buiten het netwerk, vooral in de regio Mechelen en Lier.

Dankzij de dalende opnamecijfers in de Kempen is de opnamestop nu niet langer nodig. De ziekenhuizen van Herentals, Geel, Mol en Turnhout nemen nieuwe Covid-patiënten weer zelf op. Om de zorgzwaarte eerlijk te verdelen, kunnen patiënten wel tussen de vier ziekenhuizen van het netwerk worden getransfereerd.

Ziekenhuizen willen wachttijden wegwerken

Door de aandacht die al sinds oktober (het begin van de tweede golf) naar de zorg voor coronapatiënten is gegaan, zijn er lange wachtlijsten ontstaan op vlak van de gewone zorg en dan vooral op vlak van niet-dringende ingrepen. Dankzij de dalende cijfers is er nu marge om de achterstand in te halen. De Kempense ziekenhuizen engageren zich om hun wachtlijsten stap voor stap weg te werken.

Ingrepen en behandelingen zullen worden ingepland naargelang de soort van aandoening, waarbij de behandelend arts de prioriteit bepaalt. De ziekenhuizen contacteren de patiënten zelf om hen verder te informeren.