Tijdelijke website

Dit is een tijdelijke website. Als gevolg van een cyberattack waren wij immers verplicht om onze website offline te halen.

Ons ziekenhuis ontwikkelt nu een nieuwe website; hiervoor nemen we een gespecialiseerd bedrijf onder de arm. Onze website is één van de belangrijkste communicatiekanalen voor ons ziekenhuis. Het is de primaire digitale plek waar patiënten, bezoekers, verwijzers en werkzoekenden geïnformeerd worden.

Met het oog op zo’n toekomstgerichte ziekenhuiswebsite starten we met een analyse-oefening. De resultaten hiervan worden vervolgens ingezet bij het bouwen van de nieuwe website.

Deze belangrijke voorbereiding zal toch wel enkele weken in beslag nemen. Daarom werken we nu met een tijdelijke website. Die bestaat uit een 20-tal pagina’s die gerecupereerd werden van de vorige website. Uitgangspunt hiervoor is de belangrijkste info voor onze doelgroepen. We zijn er ons dus van bewust dat niet alle info van alle afdelingen of artsen momenteel beschikbaar is op de tijdelijke website. Maar er wordt hard gewerkt om zo snel mogelijk over te kunnen gaan tot de lancering van een volledige, nieuwe en patiëntgerichte ziekenhuiswebsite.

Onze nieuwe website is dus in opbouw. Volg ons intussen op Facebook en Linkedin voor al onze actuele informatie.